Проекти

Разкажи и нарисувай една история с мен - работилница по художествено писане и рисуване за деца, ръководена от български художници б октомври 2015

Домакини на VII издание на Фестивала на българите по света "Аз съм българче" 2015 година 

Проект по европейската програма Еразмус + с Тракийския университет-гр. Стара Загора, България

"Умна, красива и трудолюбива ... като българка - проект но клуба по "Национална културна и духовна самобитност", занимаващ се със събирането на документи и разкази на съвременници, свързани с ролята на жената в историята на страната, в който  родители и ученици