График на занятията

неделя

пъти класове
10.00 - 11.30

Български език и литератера:

първи, втори, трети и четвърти клас.

11.30 - 14.00

Български език и литература:

пети, шести, седми, десети и дванадесети клас

10.00 - 11.00 Предучилищна група
9.30 - 14.30 Музика, пиано и солфеж. Допълнително извънкласно занимание под формата на индивидуални уроци. Финансирането се осигурява от части от училището, от части от родителите, чиито деца посещават уроците. Целта е децата да навлязан в света на музиката през българската музикална школа и традиции, водени от преподавател, говорещ български. По време на тържествата, организирани от Сдружението се дава възможност на децата за самостоятелни и колективни изяви. Изучаваният репертоар от песни и музикални произведения е предимно бългаски.
10.00 - 14.00

Клуб по "Национална, културна и духовна идентичност"

10.40 - 14.30

Обществени науки:

История и География на България.

Изучават се най-важните събития от историята на България от създаването й до днес. Дават се общи познания по география и икономика на страната. Изучават се основните термини и понятия, използвани в обществените науки.

Начало на учебната 2016/2017 година:

11.00 часа на 18 септември 2016 

Край на учебната година:

10.00 часа 4 юни 2017