Новини

Кандидатура за Българка на годината 2015

българското сдружение "Св.Св. Кирил и Методий" в гр. Рим, Италияи тази година кандидатира отново г-жа Паулина Тихолова и г-жа Радка Тихолова за Българка на годината 2015.
Нека накратко разкажем, защо подкрепяме тези две българки, които от години работят за опазването на българското национално самосъзнание и културната идентичност на своите сънародниците в Италия и популяризирането на българската култура, историческо наследство и традиции.
г-жа Паулина Тихолова и г-жа Радка Тихолова са сред основателите на Българската православна църковна община “Кирил и Методий“ при църквата „Св.Св. Винченцо и Анастасий“ през 2003 година. По това време то е единствената отправна точка за българската емигрантска общност в гр. Рим и околности. В лоното на тази община се ражда и идеята за създаването на първото българско училище във Вечния град. Паулина Тихолова е първата директорка на училището, а Радка Тихолова е преподавател по обществени науки в същото и до днес. Г-жа Паулина Тихолова е ръководител на клуба по „Национална културна и духовна идентичност“. През 2011 година е създадено БПЦО “Св.Св.Кирил и Методий“ ОНЛУС и за първи път училището кандидатства и е одобрено като българско неделно училище по програма „Роден език и култура зад граница“. Те полагат доброволно труда си и със собствени средства подпомагат развитието на същото. Огромно е участието им в създаването на филиалите в Черветри, Анцио и Нетуно, които днес функционират като самостоятелни български неделни училища на територията на Република Италия.

През 2014 година, поради липса на материална база за училището след напускането на църквата на Фонтана Ди Треви, то води занятията си в архитексткото ателие на сем. Тихолови. По този начин децата получиха възможност за провеждане на нормални учебни занятия през тази учебна година, а и самота училище бе спасено от закриване. При пререгистрацията на сдружение „Св.Св.Кирил и Методий“ през 2014 година г-жа Паулина Тихолова и г-жа Радка Тихолова бяха избрани за почетни членове на сдружението. Те продължават активно да участват в живата на сдружението и учебната дейност, дарявайки преподавателските си заплати за нуждите на децата и училището.

През тази учебна година г-жа Радка Тихолова ще празнува своя 80 годишен юбилей, но това не й пречи да продължава будителската си дейност. След почти 60 години преподавателски стаж за нас тя олицетворява любовта към децата, учението и българщината в нейната най-искрена и патриотична форма.

Ето някои от инициативите, които нямаше да успеем да реализираме през тази година без тяхното участие:На 14 февруари 2015 година нашето училище организира преклонение пред гроба на Св. Кирил Български в базиликата „Сан Клементе“. Събитието обедини представители на посолството, църковната община, културния институт и всички културни сдружения, съществуващи на територията на Рим. Архитект Тихолова изнесе увлекателна беседа за архитектурната ценност на сградата и стенописите, изобразяващи светите братя, а нагледния урок по история бе дело на г-жа Радка Тихолова


На 3 март всички деца участваха в открит урок на тема „Герои на българското Възраждане“ под напътствията на г-жи Тихолови. Мултимедийни прожекции, рисунки, литературни четения на малко познати исторически факти.

На поклонението на 24 май, организирано от АБУЧ в гр. Рим г-жи Тихолови представиха нашето училище заедно с участниците от всички страни:

На екскурзия до Асизи, за да открием местата, свързани с цар Борис ІІ и царица Йонна Българска.

По време на пътуването деца и родители слушаха историята на града, преплетена с късчета българска история. Един оригинален начин да завършим учебната година, в който отново те подготвиха образователния аспект на инициативата.

В училище с децата.


0 Коментари

оставите коментар

Трябва да сте влезли, за да оставите коментар!