Сдружeние

Сдружение "Св.Св. Кирил и Методий" е неправителствена организация с идеална цел.

Културно сдружение „Св.Св.Кирил и Методий“ се стреми да създаде интелектуална среда, в която младите българи и техните семейства в Италия да изградят и съхранят една осъзната национална принадлежност и широка обща култура под знака на общоевропейските ценности. Целевата група на нашата програма са семействата и децата от българската имигрантска диаспора в Италия и местното население в гр. Рим. Още от създаването си сдружението и училището към него се оформят като опорна точка за българската общност в гр. Рим, място за среща между културите и ежедневно практическо прилагане на принципите на толерантност, интеграция и взаимно разбирателство. В дейността ни участват активно както българи, така и италианци. Основен градивен елемент на сдружението са семействата на децата от училище „Св.Св.Кирил и Методий“. В много от тях присъстват елементи от две и повече националности, а всекидневието им е конкретен пример за  междукултурен диалог. Пренасянето на този модел в училищната програма и дейностите на сдружението дават възможност на децата да възприемат и израстнат от малки с широки познания и разбирания за съществуващото културно многообразие, а стремежът е те да се преврънат в неразделна част от техния мироглед. Учениците и родителите имат възможност да участват в редица извънкласни проекти, свързани с историята и културата на България и Италия като открити уроци, чествания на национални празници, юбилеи, културни прояви. Често се използват неформални форми на обучение, за да се предадат нови познания на деца и възрастни за общата история и минало на двете държави, за общовалидните културни и духовни ценности. Сдружението се стреми да привлича все повече нови членове с цел да разшири и обогати своята мрежа от контакти, както и да разпространява идеите си сред все по-голям кръг от хора. Съвместните проекти с български и италиански институции, сдружения и училища позволяват на всички негови членове да се срещат с интересни и значими личности и да разширяват и обогатяват познанията си.