Кои сме ние?

Училище „Св.Св.Кирил и Методий“ е неделно училище, в което се изучават български език, история и култура.

     Училището се помещава в сградата на Българския културен институт на ул."Мадонна Ди Кампильо" № 6 в гр. Рим.

     Приемат се деца от 3 до 17 годишна възраст. След първоначална преценка на владеенето на български език всяко дете се записва в подходящия за него клас.

     Обучението се провежда от квалифицирани преподаватели с активното участие на родителите.

     Ползват се адаптирани програми за българи зад граница, които могат да бъдат консултирани в сайта на МОН на адрес:

https://www.mon.bg/?go=page&pageId=15&subpageId=175

     Министерство на образованието и науката на Република България осигурява ежегодна субсидия за провеждането на учебния процес. В края на всяка учебна година, след проверка на знанията, учениците получават дипломи с валидност в българските училища, заверени от Посолството на Република България и удостоверяващи успешното завършване на съответния клас според българската образователна система. Обучението по задължителните предмети е безплатно. Училището осигурява безвъзмездно необходимите учебни помагала.

     Като допълнителни занимания има школа по музика и пиано, клуб по „Национална културна и духовна идентичност“, в който се изучават българските обичаи и традиции, и кръжок по изобразително изкуство.

     При желание се организират уроци по български за възрастни.